Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno-Ekologiczna ‘GLIWICE ŁABĘDY’

Foto. KM PSP Częstochowa

Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno-Ekologiczna ‘GLIWICE ŁABĘDY’ została utworzona w 2013 roku i jest jedną z czterech tego typu w województwie śląskim.

Grupa została utworzona na bazie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 2 w Gliwicach. Obecnie liczy 49 strażaków, w tym dwóch pełniących służbę w systemie codziennym. Strażacy posiadają uprawnienia i przeszkolenie zgodne z ‘Zasadami organizacji ratownictwa chemicznego i ekologicznego w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym’.

SGRChem-Eko ‘GLIWICE ŁABĘDY ‘realizuje poziom gotowości operacyjnej A – zabezpieczenie chemiczne, D – dekontaminacja.

Poziom gotowości operacyjnej A obejmuje miasta Gliwice, Zabrze, Bytom i powiaty: gliwicki, tarnogórski.

Poziom gotowości operacyjnej D obejmuje całe województwa: śląskie i opolskie oraz części województw: małopolskiego i dolnośląskiego oraz powiaty: jędrzejowski, pińczowski i kazimierski w województwie świętokrzyskim.

W skład grupy wchodzą:

452[S]21 – Średni samochód ratowniczo – gaśniczy MAN TGM 13.290.

Wyposażony w zbiornik wody o pojemności blisko 3000 litrów, zbiornik środka pianotwórczego 290 litrów, autopompę o wydajności 2900 l/min, system piany sprężonej, armaturę wodno-pianową, zestaw ratownictwa technicznego, pilarki, sprzęt burzący, motopompy, zestaw ratownictwa medycznego itp.

Foto. Grzegorz Fortuna

452[S]43 – Samochód ratownictwa technicznego Scania P370.

Posiada on żuraw o maksymalnym udźwigu 1000 kilogramów przy maksymalnym wysięgu, wyciągarkę o napędzie hydraulicznym, generator prądu, agregat prądotwórczy, trzy zestawy narzędzi hydraulicznych firmy Lukas, podpory stabilizacyjne, poduszki pneumatyczne, zestaw pilarek, zestaw PSP-R1, defibrylator, zestaw ratownictwa wysokościowego, platforma ratownicza, wentylator, drabiny, kamera termowizyjna itp.

Foto. Grzegorz Fortuna

452[S]60 – Ciężki samochód ratownictwa chemicznego Renault Premium.

Wyposażony sprzęt umożliwiający skuteczne prowadzenie działań w zakresie ratownictwa chemicznego.

Foto. Grzegorz Fortuna

452[S]63 – Ciężki samochód ratownictwa chemicznego DECON Scania G410. Przeznaczony jest do dekontaminacji przy zagrożeniach CBRNE.

Foto. KM PSP Gliwice

452[S]90 – Lekki samochód rozpoznawczo – ratowniczy Ford Ranger.

Foto. Grzegorz Fortuna

Do tego przyczepy z zaporą przeciwolejową, separatorem olejowym, łodzią i pontonem.

Exit mobile version