Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno-Ekologiczna ‘WARSZAWA-6’

Foto. JRG 6 Warszawa

Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno-Ekologiczna ‘WARSZAWA-6’ jest jedną z sześciu tego typu grup, które działają na terenie województwa mazowieckiego.

Siedzibą grupy jest Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza nr 6 w Warszawa. W latach 70 ubiegłego wieku na bazie jednostki działał pierwszy w Polsce oddział ratownictwa chemicznego, później powołana została Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno-Ekologiczna ‘WARSZAWA-6’.

SGRChem-Eko ‘WARSZAWA-6’ realizuje poziom gotowości A – zabezpieczenie chemiczne, B – rozpoznanie chemiczne, C – rozpoznanie specjalne, D – dekontaminacja, E – moduł CBRN, a po wprowadzeniu do podziału bojowego 306-65 również poziom L – analiza laboratoryjna.

Obszar chroniony poziomu A obejmuje Warszawę oraz powiaty: warszawski zachodni, nowodworski, legionowski, wołomiński, wyszkowski, pruszkowski, grodziski, żyrardowski, piaseczyński i otwocki.

Obszar poziomu B obejmuje Warszawę, Siedlce i Płock oraz powiaty: warszawski zachodni, płocki, płoński, mławski, ciechanowski, mławski, pułtuski, makowski, ostrowski, sokołowski, węgrowski, nowodworski, legionowski, sochaczewski, wołomiński, wyszkowski, pruszkowski, siedlecki, miński, grodziski, żyrardowski, piaseczyński, otwocki, garwoliński, grójecki, białobrzeski i kozienicki.

Obszar poziomu C obejmuje województwa mazowieckie, podlaskie i warmińsko-mazurskie oraz w województwie kujawsko-pomorskim powiaty brodnicki, golubsko-dobrzyński, rypiński, lipnowski, Włocławek, miasto Włocławek, w województwie łódzkim powiaty, kutnowski, łowicki, łęczycki, poddębicki, zgierski, miasto Skierniewice, skierniewicki, rawski, brzeziński, miasto Łódź, łódzki wschodni, pabianicki, zduńskowolski, łaski, tomaszowski, miasto Piotrków Trybunalski, piotrowski, opoczyński, w województwie świętokrzyskim powiaty konecki i skarżyski, w województwie lubelskim powiaty puławski, rycki, łukowski, radzyński, bialski i miasto Biała Podlaska, w województwie pomorskim powiatu sztumski.

Obszar poziom D obejmuje województwo mazowieckie BEZ powiatów sierpeckiego, żuromińskiego, przasnyskiego, Ostrołęki, ostrołęckiego, lipskiego i przysuskiego, w województwie lubelskim obejmuje powiaty puławski, rycki, łukowski, radzyński, bialski i miasto Biała Podlaska, w województwie podlaskim Białystok i Łomżę oraz powiaty zambrowski, wysokomazowiecki, łomżyński, siemiatycki, bielski, hajnowski, białostocki i sokólski.

Poziom E to moduł CBRN, który przeznaczony jest do działań międzynarodowych w ramach Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności. Poza warszawską grupą tworzą go wydzielone siły i środki PSP z województwa mazowieckiego.

Poziom L – brak informacji o obszarze chronionym.

Grupa posiada następujące wyposażenie:

306[W]21 – Średni samochód ratowniczo – gaśniczy Renault Midlum z modułem proszkowym.

Posiada zbiornik wody o pojemności 2000 litrów, zbiornik środka pianotwórczego 200 litrów, agregat proszkowy 750 kg, autopompę o wydajności 1600 litrów na minutę, armaturę wodno-pianową, sprzęt ratownictwa technicznego, zestaw ratownictwa medycznego, sprzęt burzący itp.

Foto. Grzegorz Fortuna

306[W]43 – Ciężki samochód ratownictwa technicznego Scania P450 6×6.

Jest wyposażony w żuraw hydrauliczny HMF 2820K RCS o maksymalnym udźwigu 5730 kg i maksymalnym wysuwie 10,3 m, wyciągarkę hydrauliczną o uciągu 8172 kg, generator prądu o mocy 20 kVA, przenośny agregat prądotwórczy, maszt oświetleniowy, maszt przenośny, zestaw oświetleniowy, trzy zestawy narzędzi hydraulicznych, pomocnicze narzędzia ratownicze, podpory hydrauliczne, zestaw pokrowców, podpory mechaniczne, zestawy poduszek pneumatycznych, pilarki, elektronarzędzia, narzędzia nieiskrzące, podręczny sprzęt burzący, lanca tlenowa do cięcia termicznego, zestaw PSP R1, defibrylator, sprzęt ochronny, drabiny, zestaw do oznakowania miejsca działań, wentylator nadmuchowo-wyciągowy itp.

Foto. Grzegorz Fortuna

306[W]60 – Lekki samochód ratownictwa chemicznego Renault Midlum.

Wyposażony jest w specjalistyczny sprzęt rozpoznawczo-pomiarowy wykorzystywany przy zdarzeniach radiacyjno-biologiczno-chemicznych oraz dwa roboty GRYF i TRM.

Foto. Grzegorz Fortuna

306[W]62 – Ciężki samochód ratownictwa chemicznego Iveco Stralis.

Posiada sprzęt pomiarowy, sprzęt ochronny ratowników, sprzęt do uszczelniania wycieków oraz usuwania substancji chemicznych, różnego typu pompy do substancji chemicznych, zbiorniki do gromadzenia i transportu substancji chemicznych, armaturę do przepompowywania, sprzęt specjalistyczny w wykonaniu przeciwwybuchowym, sprzęt pneumatyczny, hydrauliczny, oświetleniowy i wiele innego niezbędnego na potrzeby działań w ramach specjalizacji.

Foto. Grzegorz Fortuna

306[W]63 – Ciężki samochód ratownictwa chemicznego DECON Scania G410.

Przeznaczony jest do dekontaminacji przy zagrożeniach CBRNE.

Foto. Grzegorz Fortuna

306[W]64 – Lekki samochód rozpoznania chemicznego Mercedes Sprinter 4×4.

Na wyposażeniu posiada sprzęt do rozpoznania i stwierdzenia oraz stopnia skażenia.

Foto. Grzegorz Fortuna

306[W]65 – Samochód – laboratorium do działań związanych z zagrożeniem CBRNE składający się z ciągnika siodłowego Scania 450 S i naczepy z wysuwanym przedziałem, która jest podzielona na trzy przedziały:  A – Analityczny (wysuwany), B – Brudny / biologiczny, C – Czysty / chemiczny.

Foto. Grzegorz Fortuna

306[W]90 – Lekki samochód rozpoznawczo – ratowniczy Ford Ranger.

Foto. nasygnale.com.pl

306[W]96 – Lekki samochód rozpoznawczo – ratowniczy Mercedes X-Klasse.

Wykorzystywany jest do transportu robota IBIS wraz z osprzętem.

Foto. Grzegorz Fortuna
Exit mobile version