Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno-Ekologiczna ‘WROCŁAW 3’

Foto. fb/JRG 3 Wrocław

Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno-Ekologiczna ‘WROCŁAW 3’ jest jedną z trzech tego typu grup Państwowej Straży Pożarnej w województwie dolnośląskim.

Grupa została utworzona na bazie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 3 we Wrocławiu, obecnie funkcjonuje na podstawie rozkazu z 2013 roku.

Realizuje poziom gotowości operacyjnej A – zabezpieczenie chemiczne i B – rozpoznanie chemiczne.

Poziom gotowości operacyjnej A obejmuje miasto Wrocław i powiaty: wrocławski, strzeliński, oławski, oleśnicki, trzebnicki, wołowski i średzki.

Poziom gotowości B obejmuje całe województwo dolnośląskie i powiaty: brzeski i namysłowski w województwie opolskim.

W skład SGRChem-Eko ‘WROCŁAW-3’ wchodzą następujące pojazdy:

303[D]21 – Średni samochód ratowniczo – gaśniczy GBA 3/29 MAN TGM 18.320.

Posiada zbiornik wody o pojemności 3000 litrów, zbiornik środka pianotwórczego 300 litrów, autopompę o wydajności 2900 litrów na minutę, zestaw ratownictwa technicznego, sprzęt ratownictwa medycznego, armaturę wodno-pianową, sprzęt burzący, motopompę, pilarki itp.

Foto. Grzegorz Fortuna

303[D]43 – Samochód ratownictwa technicznego Mercedes Benz 1124 wyposażony w żuraw hydrauliczny, wyciągarkę i sprzęt ratownictwa technicznego, sprzęt burzący itp.

Foto. Grzegorz Fortuna

303[D]61 – Ciężki samochód ratownictwa chemicznego Iveco Stralis.

Posiada sprzęt pomiarowy, sprzęt ochronny ratowników, sprzęt do uszczelniania wycieków oraz usuwania substancji chemicznych, różnego typu pompy do substancji chemicznych, zbiorniki do gromadzenia i transportu substancji chemicznych, armaturę do przepompowywania, sprzęt specjalistyczny w wykonaniu przeciwwybuchowym, sprzęt pneumatyczny, hydrauliczny, oświetleniowy i wiele innego niezbędnego na potrzeby działań w ramach specjalizacji.

Foto. Grzegorz Fortuna

303[D]64 – Lekki samochód rozpoznania chemicznego Mercedes Sprinter 4×4.

Na wyposażeniu posiada sprzęt do rozpoznania i stwierdzenia oraz stopnia skażenia.

Foto. Grzegorz Fortuna

303[D]90 – Lekki samochód rozpoznawczo – ratowniczy Ford Ranger.

Foto. Kacper Lorent

Oraz dwie przyczepy z zaporą sorpcyjną i zaporą parkanową ciężką.

Exit mobile version