Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno – Ekologicznego ‘BIELSKO-BIAŁA’

Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno – Ekologicznego ‘BIELSKO-BIAŁA’ jest jedną z czterech tego typu grup, które działają w strukturach śląskiej straży pożarnej.

Grupa funkcjonuje na bazie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 1 w Bielsku-Białej od 2013 roku. Obecnie liczy 69 funkcjonariuszy.

SGRChem-Eko ‘BIELSKO-BIAŁA’ realizuje poziom gotowości operacyjnej A i B.

Poziom gotowości operacyjnej A obejmuje miasto Bielsko-Biała oraz powiaty: bielski, żywiecki, cieszyński, pszczyński.

Poziom gotowości operacyjnej B obejmuje miasto Bielsko-Biała oraz powiaty: bielski, żywiecki, cieszyński, pszczyński i powiat oświęcimski w województwie małopolskim.

W skład grupy wchodzą następujące pojazdy:

331[S]25 – Ciężki samochód ratowniczo – gaśniczy Scania P400.

Posiada zbiornik wody o pojemności 5000 litrów, zbiornik środka pianotwórczego 500 litrów, autopompę o wydajności 3200 litrów na minutę, działko wodno-pianowe, linię szybkiego natarcia, maszt oświetleniowy i sprzęt niezbędny podczas działań.

Foto. Grzegorz Macura

331[S]43 – Ciężki samochód ratownictwa technicznego Scania P450.

Na wyposażeniu znajduje się żuraw hydrauliczny HMF 2130-K3 o udźwigu 1800 kilogramów przy wysięgu maksymalnym wynoszącym 10 metrów, wyciągarkę hydrauliczną Superwinch H30P ze sprzęgłem pneumatycznym o uciągu 13 610 kg, trzy zestawy narzędzi hydraulicznych, sprzęt burzący, zestaw ratownictwa medycznego, sprzęt OUO, pilarki itp.

Foto. Grzegorz Macura

331[S]60 Ciężki samochód ratownictwa chemicznego Iveco Stralis.

Jest wyposażony w sprzęt pomiarowy, sprzęt ochronny ratowników, sprzęt do uszczelniania wycieków oraz usuwania substancji chemicznych, różnego typu pompy do substancji chemicznych, zbiorniki do gromadzenia i transportu substancji chemicznych, armaturę do przepompowywania, sprzęt specjalistyczny w wykonaniu przeciwwybuchowym, sprzęt pneumatyczny, hydrauliczny, oświetleniowy i wiele innego niezbędnego na potrzeby działań w ramach specjalizacji.

Foto. Ksawery Gałązka

331[S]64 – Lekki samochód rozpoznania chemicznego Mercedes Sprinter 4×4.

Na wyposażeniu posiada sprzęt do rozpoznania i stwierdzenia oraz stopnia skażenia.

Foto. Rafał Rozmus

331[S]90 – Lekki samochód rozpoznawczo – ratowniczy Ford Ranger.

Foto. Ksawery Gałązka
Exit mobile version