Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno – Ekologicznego ‘CZĘSTOCHOWA’

Foto. Michał Figzał/112Czestochowa.eu

Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno – Ekologicznego ‘CZĘSTOCHOWA’ jest jedną z czterech tego typu grup działających na terenie województwa śląskiego.

Grupa funkcjonuje na bazie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 2 w Częstochowie, w oparciu o rozkaz z 2013 roku. Obecnie liczy 72 funkcjonariuszy.

SGRChem-Eko ‘CZĘSTOCHOWA’ realizuje poziom gotowości operacyjnej A.

Obszar chroniony obejmuje miasto Częstochowa oraz powiaty: częstochowski, myszkowski, zawierciański, lubliniecki i kłobucki oraz powiaty: wieluński i pajęczański w województwie łódzkim.

W skład grupy wchodzą następujące pojazdy:

352[S]25 – Ciężki samochód ratowniczo – gaśniczy Scania P410.

Wyposażony jest w zbiornik wody o pojemności 5000 litrów, zbiornik środka pianotwórczego 500 litrów, autopompę o wydajności 4000 litrów na minutę, działko wodno-pianowe, linię szybkiego natarcia, maszt oświetleniowy, zestaw ratownictwa technicznego, armaturę wodno-pianową, sprzęt burzący, pilarki, zestaw ratownictwa medycznego, aparaty powietrzne, agregat prądotwórczy itp.

Foto. Michał Figzał/112Czestochowa.eu

352[S]43 – Średni samochód ratownictwa technicznego Scania P370.

Pojazd posiada żuraw hydrauliczny HMF 910K2-RCS o udźwigu 1040 kg przy wysuwie wynoszącym 7,3 m, wyciągarkę Power Winch PWH16PRO o uciągu 7500 kg, generator prądotwórczy, dwa zestawy narzędzi hydraulicznych, zestaw PSP R-1, zestaw klinów, podpory, aparaty ochrony dróg oddechowych z maską, czujnikami bezruchu i zapasowymi butlami, belki drewniane, elektronarzędzia, poduszki pneumatyczne, platforma ratownicza, pilarki itp.

Foto. Michał Figzał/112Czestochowa.eu

352[S]60 – Ciężki samochód ratownictwa chemicznego Iveco Stralis.

Posiada sprzęt pomiarowy, sprzęt ochronny ratowników, sprzęt do uszczelniania wycieków oraz usuwania substancji chemicznych, różnego typu pompy do substancji chemicznych, zbiorniki do gromadzenia i transportu substancji chemicznych, armaturę do przepompowywania, sprzęt specjalistyczny w wykonaniu przeciwwybuchowym, sprzęt pneumatyczny, hydrauliczny, oświetleniowy i wiele innego niezbędnego na potrzeby działań w ramach specjalizacji.

Foto. Michał Figzał/112Czestochowa.eu
Exit mobile version