Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno – Ekologicznego ‘ELBLĄG’

Foto. KM PSP Elbląg

Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno – Ekologicznego ‘ELBLĄG’ jest jedną z trzech tego typu grup w województwie warmińsko-mazurskim.

Grupa działa w oparciu o siły i środki Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 1 w Elblągu. Obecnie liczy 62 strażaków.

SGRChem-Eko ‘Elbląg’ realizuje poziom gotowości operacyjnej A – zabezpieczenie chemiczne.

Obszar chroniony obejmuje miasto Elbląg oraz powiaty: elbląski i braniewski; w województwie pomorskim powiaty malborski i nowodworski.  

W skład grupy wchodzą:

341[N]25 – Ciężki samochód ratowniczo – gaśniczy MAN TGM 18.320 .

Posiada zbiornik wody o pojemności 5400 litrów, zbiornik środka pianotwórczego 555 litrów, autopompę o wydajności 3200 litrów na minutę, armaturę wodno-pianową, sprzęt burzący, aparaty OUO itp.

Foto. KM PSP Elbląg

341[N]43 – Ciężki samochód ratownictwa technicznego Volvo FM420.

Na swoim wyposażeniu posiada żuraw hydrauliczny HIAB I o maksymalnym udźwigu 3500 kilogramów, wyciągarkę hydrauliczną o uciągu 12 ton, generator prądu, zestaw narzędzi hydraulicznych Holmatro, agregaty prądotwórcze, poduszki wysoko i nisko ciśnieniowe, pilarki., aparaty OUO, zestaw ratownictwa medycznego itp.

Foto. KM PSP Elbląg

341[N]60 – Średni samochód ratownictwa chemicznego Iveco Eurocargo.

Wyposażenie: zestaw pomp chemicznych wraz z armaturą do przemieszczania cieczy ropopochodnych i żrących, pirometr i kamera termowizyjna, zestaw przyrządów detekcyjno-pomiarowych do wykrywania substancji niebezpiecznych, podręczny spektrometr do wykrywania, lokalizacji i identyfikacji promieniowania gamma i neutronowego, agregat prądotwórczy, zestaw ratownictwa medycznego PSP R1, mobilna elektroniczna stacja meteorologiczna, przenośny zestaw lamp i reflektorów, zestaw sorbentów, dyspergentów i neutralizatorów, zestaw zbiorników do ograniczania rozlewów, chemoodporna odzież ochronna typ 1a i typ 3, zestaw sprzętu do wykonywania uszczelnień na instalacjach i zbiornikach magazynowych, sprzęt ochrony dróg oddechowych izolujący i filtrujący, zestaw narzędzi ślusarskich, kabina dekontaminacyjna.

Foto. KM PSP Elbląg

341[N]90 – Lekki samochód rozpoznawczo – ratowniczy Mitsubishi L200.

Foto. KM PSP Elbląg

341-Ł2 – Łódź strumieniowa płaskodenna.

Foto. KM PSP Elbląg

341-08 – Przyczepa z zaporami i skimmerem rzecznym.

Exit mobile version