Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno – Ekologicznego ‘EŁK’

Foto. Ratownictwo Powiatu Ełckiego

Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno – Ekologicznego ‘EŁK’ jest jedną z trzech tego typu grup działających na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Grupa została utworzona w marcu 2013 roku na bazie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Ełku. Obecnie liczy 44 funkcjonariuszy.

SGRChem-Eko ‘EŁK’ realizuje poziom gotowości operacyjnej A.

Obszar chroniony poziomu gotowości obejmuje powiaty: ełcki, piski, olecki, giżycki, gołdapski i węgorzewski; w województwie podlaskim miasto Suwałki i powiaty: suwalski, sejneński, augustowski i grajewski.  

W skład grupy wchodzą następujące pojazdy:

431[N]21 – Średni samochód ratowniczo – gaśniczy Volvo FL.

Posiada zbiornik wody o pojemności 3000 litrów, zbiornik środka pianotwórczego 300 litrów, autopompę o wydajności 1600 litrów na minutę, działko wodno-pianowe, linię szybkiego natarcia, maszt oświetleniowy i niezbędny sprzęt.

Foto. Ratownictwo Powiatu Ełckiego

431[N]43 – Średni samochód ratownictwa technicznego P370.

Posiada żuraw o maksymalnym udźwigu 1000 kilogramów przy maksymalnym wysięgu, wyciągarkę o napędzie hydraulicznym, generator prądu, agregat prądotwórczy, trzy zestawy narzędzi hydraulicznych firmy Lukas, podpory stabilizacyjne, poduszki pneumatyczne, zestaw pilarek, zestaw PSP-R1, defibrylator, zestaw ratownictwa wysokościowego, platforma ratownicza, wentylator, drabiny, kamera termowizyjna itp.

Foto. Ratownictwo Powiatu Ełckiego

431[N]60 Średni samochód ratownictwa chemicznego Iveco Eurocargo 160E32.

Wyposażony jest w zestaw pomp chemicznych wraz z armaturą do przemieszczania cieczy ropopochodnych i żrących, pirometr i kamera termowizyjna, zestaw przyrządów detekcyjno-pomiarowych do wykrywania substancji niebezpiecznych,, agregat prądotwórczy, zestaw ratownictwa medycznego PSP R1, mobilna elektroniczna stacja meteorologiczna, przenośny zestaw lamp i reflektorów, zestaw sorbentów, dyspergentów i neutralizatorów, zestaw zbiorników do ograniczania rozlewów, chemoodporna odzież ochronna typ 1a i typ 3, zestaw sprzętu do wykonywania uszczelnień na instalacjach i zbiornikach magazynowych, sprzęt ochrony dróg oddechowych izolujący i filtrujący, zestaw narzędzi ślusarskich, namiot pneumatyczny i namiot stelażowy, kabina dekontaminacyjna.

Foto. Ratownictwo Powiatu Ełckiego

431[N]90 – Lekki samochód rozpoznawczo – ratowniczy Mitsubishi L200.

Foto. Ratownictwo Powiatu Ełckiego

431[N]92 – Przyczepa do ratownictwa chemicznego.

Exit mobile version