Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego ‘KRAKÓW-6’

Foto. Kamil Kobylarczyk

Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego ‘KRAKÓW-6’ jest jedną z pięciu tego typu grup, które działają w województwie małopolskim.

Grupa została powołana rozkazem z 2013 roku na bazie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 6 w Krakowie. Liczy 72 funkcjonariuszy.

SGRChem-Eko ‘KRAKÓW-6’ realizuje poziom gotowości operacyjnej A – zabezpieczenie chemiczne, B – rozpoznanie chemiczne, E – moduł CBRN.

Obszar chroniony poziomu A obejmuje miasto Kraków oraz powiaty: krakowski, wielicki, miechowski, proszowicki, bocheński, myślenicki i powiat kazimierski w województwie świętokrzyskim.

Obszar chroniony poziomu B obejmuje województwo małopolskie BEZ powiatów oświęcimskiego i chrzanowskiego oraz powiat kazimierski w województwie świętokrzyskim.

Poziom E to moduł wykrywania skażeń chemicznych, biologicznych, radiologicznych i jądrowych oraz pobierania próbek CBRN KRAKÓW działający w ramach Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności.

W skład grupy wchodzą:

306[K]25 – Ciężki samochód ratowniczo – gaśniczy Scania P370.

Posiada zbiornik wody o pojemności 5000 litrów, zbiornik środka pianotwórczego 500 litrów, autopompę o wydajności 3500 litrów, działko wodno-pianowe, linię szybkiego natarcia, armaturę wodno-pianową, sprzęt burzący, aparaty OUO, drabinę, pompę pływającą, agregat oddymiający, zestaw ratownictwa medycznego itp.

Foto. krakow112.pl

306[K]44 – Średni samochód ratownictwa technicznego P370.

Wyposażony jest w żuraw o maksymalnym udźwigu 1000 kilogramów przy maksymalnym wysięgu, wyciągarkę o napędzie hydraulicznym, generator prądu, agregat prądotwórczy, trzy zestawy narzędzi hydraulicznych firmy Lukas, podpory stabilizacyjne, poduszki pneumatyczne, zestaw pilarek, zestaw PSP-R1, defibrylator, zestaw ratownictwa wysokościowego, platforma ratownicza, wentylator, drabiny, kamerę termowizyjną itp.

Foto. krakow112.pl

306[K]60 – Ciężki samochód ratownictwa chemicznego Iveco Stralis.

Posiada sprzęt pomiarowy, sprzęt ochronny ratowników, sprzęt do uszczelniania wycieków oraz usuwania substancji chemicznych, różnego typu pompy do substancji chemicznych, zbiorniki do gromadzenia i transportu substancji chemicznych, armaturę do przepompowywania, sprzęt specjalistyczny w wykonaniu przeciwwybuchowym, sprzęt pneumatyczny, hydrauliczny, oświetleniowy i wiele innego niezbędnego na potrzeby działań w ramach specjalizacji.

Foto. krakow112.pl

306[K]61 – Ciężki samochód rozpoznania chemicznego typu “MobiLab” Scania P370.

Wnętrze zabudowy podzielono na dwa przedziały:

Załogowo-laboratoryjno-analityczny przystosowany jest do przewozu czterech osób i ma wydzielone strefy pracy pozwalające na bezpieczny pobór, przygotowanie oraz analizę dostarczonych przez ratowników na miejscu prowadzonych działań próbek CBRN.

Sprzętowy – posiada szereg szuflad i kuwet, służy do transportu specjalistycznego sprzętu. W wydzielonym miejscu zamontowano spektrometr FTIR (podczerwień pasywna) typu Rapid.

Foto. krakow112.pl

306[K]64 – Lekki samochód rozpoznania chemicznego Mercedes Sprinter 4×4.

Na wyposażeniu posiada sprzęt do rozpoznania i stwierdzenia oraz stopnia skażenia.

Foto. krakow112.pl

306[K]91 – Lekki samochód rozpoznawczo – ratowniczy Ford Ranger.

Foto. krakow112.pl

306-P02 – Przyczepa CBRN.

Foto. krakow112.pl

306-P4 – Przyczepa z zaporą przeciwolejową.

Foto. krakow112.pl

306-P5 – Separator oleju.

Foto. krakow112.pl

Opcjonalnie grupa ma do dyspozycji wariant dekontaminacyjny składający się z samochodów i przyczepy dekontaminacyjnej z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 1 w Krakowie.

Exit mobile version