Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno – Ekologicznego ‘LEGNICA 2’

Foto. KM PSP Legnica

Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno – Ekologicznego ‘LEGNICA 2’ jest jedną z trzech tego typu grup w strukturach dolnośląskiej straży pożarnej.

Grupa od 2009 roku funkcjonuje na bazie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 2 w Legnicy.

SGRChem-Eko ‘LEGNICA 2’ realizuje poziom gotowości operacyjnej A – zabezpieczenie chemiczne.

Obszar chroniony obejmuje miasto Legnica oraz powiaty: lubiński, jaworski, złotoryjski, legnicki, polkowicki, bolesławiecki, lwówecki, lubański i zgorzelecki.

W skład grupy wchodzą:

362[D]21 – Średni samochód ratowniczo – gaśniczy Mercedes Atego 1630.

Posiada zbiornik wody 2500 litrów, zbiornik środka pianotwórczego 250 litrów, autopompę o wydajności 1600 l/min, działko wodno-pianowe, linię szybkiego natarcia, armaturę wodno-pianową, sprzęt burzący itp.

Foto. Kacper Lorent

362[D]61 – Średni samochód ratownictwa chemicznego Iveco Eurocargo 160E32.

Wyposażenie: zestaw pomp chemicznych wraz z armaturą do przemieszczania cieczy ropopochodnych i żrących, pirometr i kamera termowizyjna, zestaw przyrządów detekcyjno-pomiarowych do wykrywania substancji niebezpiecznych,, agregat prądotwórczy, zestaw ratownictwa medycznego PSP R1, mobilna elektroniczna stacja meteorologiczna, przenośny zestaw lamp i reflektorów, zestaw sorbentów, dyspergentów i neutralizatorów, zestaw zbiorników do ograniczania rozlewów, chemoodporna odzież ochronna typ 1a i typ 3, zestaw sprzętu do wykonywania uszczelnień na instalacjach i zbiornikach magazynowych, sprzęt ochrony dróg oddechowych izolujący i filtrujący, zestaw narzędzi ślusarskich, namiot pneumatyczny i namiot stelażowy, kabina dekontaminacyjna.

Foto. Kacper Lorent

362[D]90 – Lekki samochód rozpoznawczo – ratowniczy Isuzu D-MAX.

Foto. Karol Okupski

362[D]P02 – Przyczepka z separatorem olejowym.

362[D]P03 – Przyczepka z zaporami parkanowymi.

Exit mobile version