Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno – Ekologicznego ‘LEŻAJSK’

Foto. kadr YT/Krystian Wołos

Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno – Ekologicznego ‘LEŻAJSK’ jest jedną z dwóch tego typu grup, które działają w strukturach podkarpackiej straży pożarnej.

Grupa działa na bazie Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych w Leżajsku i Nowej Sarzynie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Leżajsku, w oparciu o rozkaz z marca 2013 roku. obecnie liczy 82 funkcjonariuszy.

SGRChem-Eko ‘LEŻAJSK’ realizuje poziom gotowości A – zabezpieczenie chemiczne, B – rozpoznanie chemiczne, C – rozpoznanie specjalne i D – dekontaminacja.

Obszar chroniony poziomu A obejmuje w województwie podkarpackim powiaty: leżajski, przeworski, jarosławski, lubaczowski, niżański, stalowowolski i tarnobrzeski; w województwie lubelskim powiaty: janowski i biłgorajski.

Obszar chroniony poziomu B obejmuje całe województwo podkarpackie; w województwie lubelskim miasto Zamość i powiaty: janowski, biłgorajski, tomaszowski, zamojski.

Obszar chroniony poziomu C obejmuje całe województwo podkarpackie; w województwie lubelskim miasta: Lublin, Zamość i Chełm oraz powiaty: lubartowski, parczewski, włodawski, opolski, lubelski, świdnicki, łęczyński, chełmski, kraśnicki, krasnostawski, hrubieszowski, zamojski, janowski, biłgorajski i tomaszowski; w województwie świętokrzyskim miasto Kielce oraz powiaty: kielecki, starachowicki, ostrowiecki, opatowski, sandomierski, staszowski i buski.

Obszar chroniony poziomu D obejmuje całe województwo podkarpackie; w województwie lubelskim miasta: Lublin, Zamość i Chełm oraz powiaty: lubartowski, parczewski, włodawski, opolski, lubelski, świdnicki, łęczyński, chełmski, kraśnicki, krasnostawski, hrubieszowski, zamojski, janowski, biłgorajski i tomaszowski; w województwie świętokrzyskim powiaty: starachowicki, ostrowiecki, opatowski, sandomierski, staszowski i buski; w województwie małopolskim miasta Nowy Sącz i Tarnów oraz powiaty: dąbrowski, tarnowski, brzeski, nowosądecki i gorlicki.

W skład grupy wchodzą następujące pojazdy:

472[R]26 – Ciężki samochód ratowniczo – gaśniczy Scania P370.

Posiada zbiornik wody o pojemności 5000 litrów, zbiornik środka pianotwórczego 530 litrów, autopompę o wydajności 3761 l/min, działko wodno-pianowe, linię szybkiego natarcia, maszt oświetleniowy, wyciągarkę i typowy sprzęt niezbędny podczas działań, w tym zestaw ratownictwa technicznego, sprzęt burzący, zestaw ratownictwa medycznego armaturę wodno-pianową.

Foto. KP PSP Leżajsk

472[R]60 – Ciężki samochód ratownictwa chemicznego Scania G440.

Stanowi bazę sprzętową dla grupy.

Foto. KP PSP Leżajsk

472[R]63 – Ciężki samochód ratownictwa chemicznego DECON Scania G410.

Przeznaczony jest do dekontaminacji przy zagrożeniach CBRNE. Posiada zewnętrzny, mobilny moduł do dekontaminacji pianą aktywną, zewnętrzną kabinę do wstępnego usuwania skażeń, zespół pomieszczeń umożliwiających dekontaminację, pakiet środków ochrony indywidualnej i szereg specjalistycznych urządzeń, w tym do procesu fumigacji wewnętrznej i wykrywczo – pomiarowych. Pojazd posiada również zbiornik wody o pojemności 300 l, zbiornik na wodę podekontaminacyjną o pojemności 400l i instalację CWU.

Foto. KP PSP Leżajsk

471[R]64 – Średni samochód ratownictwa chemicznego Scania G410.

Zabudowa pojazdu została podzielona na trzy niezależne przedziały: załogowo-analityczny (czysty) do prac sztabowych, prowadzenia monitoringu, obsługi oraz nadzorowania wszystkich systemów, instalacji i urządzeń zamontowanych w samochodzie, laboratoryjny (brudny) do przygotowywania i obróbki dostarczonych próbek, analiz chemicznych, przeprowadzenia detekcji oraz wstępnej identyfikacji próbek substancji i sprzętowy, który jest przystosowany to transportu całej masy niezbędnego sprzętu, w tym drona, robota, ubrań gazoszczelnych itp.

Foto. KP PSP Leżajsk

471[R]65 – Lekki samochód rozpoznania chemicznego Mercedes Sprinter 4×4.

Na wyposażeniu posiada sprzęt do rozpoznania i stwierdzenia oraz stopnia skażenia.

Foto. KP PSP Leżajsk

471[R]91 – Lekki samochód rozpoznawczo – ratowniczy Ford Ranger.

Foto. KP PSP Leżajsk

471-P8 – Przyczepa do przewozu niezbędnego sprzętu.

Exit mobile version