Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno – Ekologicznego ‘NOWY SĄCZ-1’

Foto. KM PSP Nowy Sącz

Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno – Ekologicznego ‘NOWY SĄCZ 1’ jest jedną z pięciu tego typu grup, które działają w województwie małopolskim.

Grupa została powołana na bazie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 1 w Nowym Sączu w 2013 roku. obecnie liczy 59 funkcjonariuszy.

SGRChem-Eko ‘NOWY SĄCZ 1’ realizuje poziom gotowości operacyjnej A – zabezpieczenie chemiczne.

Obszar chroniony obejmuje miasto Nowy Sącz oraz powiaty: nowosądecki, gorlicki, limanowski i powiat jasielski w województwie podkarpackim.

W skład grupy wchodzą następujące pojazdy:

341[K]21 – Średni samochód ratowniczo – gaśniczy Mercedes Atego 1530.

Posiada zbiornik wody o pojemności 2700 litrów, zbiornik środka pianotwórczego 270 litrów, autopompę o wydajności 2800 litrów na minutę, zestaw ratownictwa technicznego, armaturę wodno-pianową, sprzęt burzący itp. .

Zdjęcie archiwalne ze starym numerem operacyjnym. Foto. Grzegorz Fortuna

341[K]43 – Ciężki samochód ratownictwa technicznego Renault Kerax.

Na swoim wyposażeniu posiada żuraw hydrauliczny FASSI o maksymalnym udźwigu 6,1 tm wyciągarkę hydrauliczną o uciągu 15 ton, zestawy ratownictwa technicznego, poduszki pneumatyczne, agregat prądotwórczy, pompę szlamową, aparaty OUO, pilarki.

Foto. Grzegorz Fortuna

341[K]60 – Średni samochód ratownictwa chemicznego Scania P500.

Wyposażony jest w sprzęt podzielony na grupy: wyposażenie indywidualne i środki ochrony indywidualnej; pompy do ratownictwa chemicznego; armatura i osprzęt do pomp; narzędzia ratownicze, pomocnicze i osprzęt dla straży pożarnej; podręczny sprzęt gaśniczy; sorbenty i neutralizatory; sprzęt oświetleniowy, sygnalizacyjny i łączności; sprzęt ratownictwa medycznego i osprzęt pomocniczy. Do tego maszt oświetleniowy i generator prądu.

Foto. KM PSP Nowy Sącz

341[K]90 – Lekki samochód rozpoznawczo – ratowniczy Nissan Navara.

Foto. Grzegorz Fortuna

Opcjonalnie w skład grupy wchodzą dwie przyczepy: z zaporą przeciwolejową i dekontaminacyjna.

Exit mobile version