Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego ‘OPOLE’

Foto. KM PSP Opole

Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego ‘OPOLE’ jest jedną z dwóch tego typu grup znajdujących się w strukturach opolskiej straży pożarnej.

Grupa działa na bazie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 2 w Opolu. Obecnie liczy 52 funkcjonariuszy.

SGRChem-Eko ‘OPOLE’ realizuje poziom gotowości operacyjnej A – zabezpieczenie chemiczne.

Obszar chroniony obejmuje województwo opolskie BEZ powiatów: strzelecki, głubczycki, kędzierzyńsko-kozielski.

W skład grupy wchodzą:

302[O]21 – Średni samochód ratowniczo – gaśniczy z modułem proszkowym Volvo FL290.

Wyposażony jest w zbiornik wody o pojemności 2500 litrów, zbiornik środka pianotwórczego 250 litrów, agregat proszkowy 250 kg, autopompę o wydajności 2400 l/min, działko wodno-pianowe, zestaw ratownictwa technicznego, sprzęt burzący, wentylator oddymiający, zestaw ratownictwa medycznego, motopompę, pilarki, armaturę wodno-pianową.

Foto. Karol Okupski

302[O]25 – Ciężki samochód ratowniczo – gaśniczy Scania P380

Posiada zbiornik wody o pojemności 5000 litrów, zbiornik środka pianotwórczego 500 litrów, autopompę o wydajności 4000 l/min, zestaw ratownictwa technicznego, armatura wodno-pianowa, zestaw ratownictwa medycznego itp.

Foto. Karol Okupski

302[O]60 – Średni samochód ratownictwa chemicznego Iveco Eurocargo.

Wyposażenie: zestaw pomp chemicznych wraz z armaturą do przemieszczania cieczy ropopochodnych i żrących, pirometr i kamera termowizyjna, zestaw przyrządów detekcyjno-pomiarowych do wykrywania substancji niebezpiecznych,, agregat prądotwórczy, zestaw ratownictwa medycznego PSP R1, mobilna elektroniczna stacja meteorologiczna, przenośny zestaw lamp i reflektorów, zestaw sorbentów, dyspergentów i neutralizatorów, zestaw zbiorników do ograniczania rozlewów, chemoodporna odzież ochronna typ 1a i typ 3, zestaw sprzętu do wykonywania uszczelnień na instalacjach i zbiornikach magazynowych, sprzęt ochrony dróg oddechowych izolujący i filtrujący, zestaw narzędzi ślusarskich, namiot pneumatyczny i namiot stelażowy, kabina dekontaminacyjna.

Foto. Karol Okupski

302[O]90 – Lekki samochód rozpoznawczo – ratowniczy Ford Ranger.

Foto. Bonex
Exit mobile version