Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno – Ekologicznego ‘OŚWIĘCIM’

Foto. Jacek Krawczyk

Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno – Ekologicznego ‘OŚWIĘCIM’ jest jedną z pięciu tego typu grup, które działają w województwie małopolskim.

Grupa została powołana w 2015 roku na bazie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Oświęcimiu. Obecnie liczy 63 funkcjonariuszy.

SGRChem-Eko ‘OŚWIĘCIM’ realizuje poziom gotowości operacyjnej A – zabezpieczenie chemiczne.

Obszar chroniony obejmuje powiaty: oświęcimski, chrzanowski, olkuski, wadowicki i powiat bieruńsko-lędziński w województwie śląskim.

W skład grupy wchodzą:

511[K]21 – Średni samochód ratowniczo – gaśniczy z modułem proszkowym Volvo FL290.

Wyposażony jest w zbiornik wody o pojemności 2500 litrów, zbiornik środka pianotwórczego 250 litrów, autopompę o wydajności 1600 l/min, agregat proszkowy 250 kg, zestaw ratownictwa technicznego, armaturę wodno-pianową, aparaty OUO, sprzęt burzący itp.

Foto. Grzegorz Fortuna

511[K]43 – Ciężki samochód ratownictwa technicznego Mercedes 1726.

Posiada żuraw hydrauliczny HIAB, wyciągarkę, sprzęt ratownictwa technicznego, sprzęt do stabilizacji, piły do drewna, betonu i stali itp.

Foto. Grzegorz Fortuna

511[K]60 – Ciężki samochód ratownictwa chemicznego Renault Kerax.

Jest on wyposażony w sprzęt: pomiarowy, ochronny, do uszczelniania wycieków, usuwania różnego rodzaju substancji i oznakowania miejsca działań oraz agregat prądotwórczy, aparaty OUO, pompy, namiot dekontaminacyjny,  agregat oddymiający, zestaw ratownictwa medycznego i neutralizatory.

Foto. Grzegorz Fortuna

511[K]90 – Lekki samochód rozpoznawczo – ratowniczy Ford Ranger.

Foto. Grzegorz Fortuna

Opcjonalnie grupa ma do dyspozycji również dwie przyczepy: ratownictwa chemicznego i dekontaminacyjną.

Foto. Grzegorz Pitek
Exit mobile version