Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno – Ekologicznego ‘PIOTRKÓW’

Foto. Sebastian Komorowski

Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego ‘PIOTRKÓW’ jest jedną z dwóch tego typu grup działających w województwie łódzkim.

Grupa została utworzona na bazie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Piotrkowie Trybunalskim, jej początku to lata 90 ubiegłego wieku. Obecnie liczy 50 funkcjonariuszy.

SGRChem-Eko ‘PIOTRKÓW’ realizuje poziom gotowości operacyjnej A.

Obszar chroniony obejmuje miasto Piotrków Trybunalski oraz powiaty: piotrowski, opoczyński, tomaszowski, rawski, bełchatowski i radomszczański.

W skład grupy wchodzą:

331[E]21 – Średni samochód ratowniczo – gaśniczy Renault D16.

Wyposażony jest w zbiornik wody o pojemności 3000 litrów, zbiornik środka pianotwórczego 300 litrów, autopompę o wydajności 2846 litrów na minutę, armaturę wodno-pianową, sprzęt burzący, aparaty OUO itp.

Foto. Sebastian Komorowski

331[E]44 – Ciężki samochód ratownictwa technicznego Renault Kerax.

Na wyposażeniu znajduje się żuraw hydrauliczny o udźwigu 6 ton, wyciągarkę o uciągu 13,3 t, generator prądotwórczy, zestawy narzędzi hydraulicznych, pilarki, sprzęt burzący, sprzęt pomiarowy itp.

Foto. Sebastian Komorowski

331[E]60 – Ciężki samochód ratownictwa chemicznego Iveco Stralis.

Posiada sprzęt pomiarowy, sprzęt ochronny ratowników, sprzęt do uszczelniania wycieków oraz usuwania substancji chemicznych, różnego typu pompy do substancji chemicznych, zbiorniki do gromadzenia i transportu substancji chemicznych, armaturę do przepompowywania, sprzęt specjalistyczny w wykonaniu przeciwwybuchowym, sprzęt pneumatyczny, hydrauliczny, oświetleniowy i wiele innego niezbędnego na potrzeby działań w ramach specjalizacji.

Foto. Sebastian Komorowski

331[E]81 – Ciężki samochód – nośnik kontenerów Iveco Trakker.

Przeznaczony jest do transportu kontenerów będących na wyposażeniu jednostki.

Foto. Sebastian Komorowski

331-K2 – Kontener ratownictwa ekologicznego.

Wyposażony jest w zbiorniki i zapory.

brak zdjęcia

331-P02 – Przewoźny separator oleju.

brak zdjęcia

Exit mobile version