Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno – Ekologicznego ‘RADOM-6’

Foto. nasygnale.com.pl

Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno – Ekologicznego ‘RADOM-6’ jest jedną z sześciu tego typu grup działających na terenie województwa mazowieckiego.

Grupa funkcjonuje na bazie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 2 w Radomiu.

SGRChem-Eko ‘RADOM-6’ realizuje poziom gotowości operacyjnej A.

Obszar chroniony obejmuje miasto Radom oraz powiaty: radomski, zwoleński, kozienicki, białobrzeski, grójecki i przysuski.

W skład grupy wchodzą:

332[M]25 – Ciężki samochód ratowniczo – gaśniczy Volvo FMX 430.

Posiada zbiornik wody o pojemności 5000 litrów, zbiornik środka pianotwórczego 500 litrów, autopompę o wydajności 3200 litrów na minutę, linię szybkiego natarcia, działko wodno-pianowe, armaturę wodo-pianową, sprzęt burzący, zestaw ratownictwa medycznego, aparaty OUO itp.

Foto. KM PSP Radom

332[M]43 – Ciężki samochód ratownictwa technicznego Renault Kerax.

Na wyposażeniu znajduje się żuraw hydrauliczny o udźwigu 6 ton, wyciągarkę o uciągu 13,3 t, generator prądotwórczy, zestawy narzędzi hydraulicznych, pilarki, sprzęt burzący, sprzęt pomiarowy itp.

Foto. Leszek Foss

332[M]60 – Ciężki samochód ratownictwa chemicznego Volvo FM370.

Stanowi bazę sprzętową dla grupy. Wyposażony jest w szereg sprzętu niezbędnego podczas działań z zakresu ratownictwa chemiczno – ekologicznego.

Foto. nasygnale.com.pl

330[M]90 – Lekki samochód rozpoznawczo – ratowniczy Mitsubishi L200.

Foto. nasygnale.com.pl
Exit mobile version