Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Technicznego ‘DĄBROWA GÓRNICZA’

Foto. Grzegorz Fortuna

Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Technicznego ‘DĄBROWA GÓRNICZA’ jest jedną z trzech tego typu grup, które działają w województwie śląskim.

Grupa została utworzona na bazie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Dąbrowie Górniczej. Obecnie liczy 74 funkcjonariuszy.

W latach 2013 – 2020 w skład grupy wchodziła JRG 1 Gliwice z dźwigiem Bumar Łabędy, w 2020 nastąpiła zmiana i utworzono grupę tylko w oparciu o siły i środki z JRG Dąbrowa Górnicza.

SGRT ‘DĄBROWA GÓRNICZA’ realizuje poziom gotowości operacyjnej B.

Obszar chroniony obejmuje miasta: Dąbrowa Górnicza, Katowice, Ruda Śląska, Zabrze, Bytom, Chorzów, Świętochłowice, Siemianowice Śląskie, Piekary Śląskie, Mysłowice, Sosnowiec, Gliwice oraz powiaty: gliwicki, tarnogórski, będziński, zawierciański i mikołowski.

W skład grupy wchodzą:

441[S]40 – Ciężki samochód ratownictwa technicznego Renault K520.

Na ramie pośredniej umieszczony został obrotowy wysięgnik teleskopowy tzw. rotator Boniface 1060S o maksymalnych wysięgu 11,3 m i maksymalnym udźwigu 54,4 t, maksymalny kąt pracy to 60 stopni. Dodatkowo z tyłu pojazdu znajduje się ramię holownicze SDU4 wyprodukowane przez firmę Miller Industries, jego siła holująca wynosi 40 000 kg.

Foto. Grzegorz Fortuna

441[S]43 – Ciężki samochód ratownictwa technicznego Scania G420.

Posiada żuraw hydrauliczny o udźwigu ponad 7,8 t przy minimalnym wysuwie, wyciągarkę o uciągu 6,3 t, narzędzia hydrauliczne, pilarki, zestaw ratownictwa medycznego, aparaty OUO, narzędzia elektryczne, sprzęt burzący, poduszki pneumatyczne itp.

Foto. Grzegorz Fortuna

441[S]49 – Ciężki samochód ratownictwa technicznego Scania G480*.

Wyposażony jest w żuraw hydrauliczny o udźwigu ponad 9 ton i maksymalnym wysuwie 10 metrów, ramię holownicze o udźwigu 30 ton przy złożonym ramieniu i 10 ton przy maksymalnym wysuwie, dwie wyciągarki o uciągu 30 i 25 ton oraz maszt oświetleniowy i niezbędny sprzęt.

*Na wniosek KDR w zależności od potrzeb i zaistniałego zdarzenia może wejść w skład grupy.

Foto. Grzegorz Fortuna

441[S]93 – Lekki samochód rozpoznawczo – ratowniczy Ford Ranger.

Foto. Grzegorz Fortuna
Exit mobile version