Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Technicznego ‘STALOWA WOLA’

Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Technicznego ‘STALOWA WOLA’ jest jedną z trzech tego typu grup, które działają na terenie województwa podkarpackiego.

Grupa została powołana w 2022 roku na bazie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 1 w Stalowej Woli. Obecnie liczy 43 strażaków.

SGRT ‘STALOWA WOLA’ realizuje poziom gotowości operacyjnej A.

Obszar chroniony obejmuje miasto Tarnobrzeg oraz powiaty: stalowowolski, tarnobrzeski, niżański, kolbuszowski i mielecki; w województwie lubelskim powiaty: kraśnicki, janowski i biłgorajski.

W skład grupy wchodzą:

551[R]43 – Średni samochód ratownictwa technicznego Mercedes Atego 1527.

Wyposażony jest w generator prądu, sprzęt ratownictwa technicznego, sprzęt burzący, pilarki, zestaw ratownictwa medycznego, podręczny sprzęt gaśniczy, sprzęt oświetleniowy i łączności itp.

foto. Dawid Krawczyk

551[R]49 – Ciężki samochód ratownictwa technicznego Scania G480.

Posiada żuraw o udźwigu ponad 9 ton przy wysuwie 2 metrów i 1,8 t przy wysuwie 10 metrów, ramię holownicze o udźwigu 30 ton, a przy maksymalnym wysuwie 10 ton, wciągarki o uciągu odpowiednio 25 i 30 ton, sprzęt ratownictwa technicznego, pilarki itp.

foto. Dawid Krawczyk

551[R]90 – Lekki samochód rozpoznawczo – ratowniczy Toyota Hilux.

Foto. Tarnobrzeg 112
Exit mobile version