Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wodno-Nurkowego ‘BARTOSZYCE’

Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wodno-Nurkowego ‘BARTOSZYCE’ to jedna z siedmiu tego typu grup w województwie warmińsko-mazurskim.

Grupa została powołana w 2013 roku na bazie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Bartoszycach. Obecnie liczy 13 strażaków.

SGRW-N ‘BARTOSZYCE’ realizuje poziom gotowości operacyjnej A.

Obszar chroniony obejmuje powiaty bartoszycki i lidzbarski.

W skład grupy wchodzą:  

401[N]71 – Lekki samochód ratownictwa wodnego Volkswagen Crafter.

Wyposażony jest w sprzęt umożliwiający skuteczne działania z zakresu ratownictwa wodno-nurkowego.

401[N]Ł1 – Łódź śrubowa.

Foto. KP PSP Bartoszyce
Exit mobile version