Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wodno-Nurkowego ‘BYTOM’

Foto. Grzegorz Fortuna

Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wodno-Nurkowego ‘BYTOM’ jest jedyną tego typu grupą w województwie śląskim.

Grupa od 2000 roku działa na bazie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Bytomiu. Liczy 33 funkcjonariuszy.

SGRW-N ‘BYTOM’ realizuje poziom gotowości operacyjnej A, B, C.

Obszar chroniony poziomu A obejmuje województwo śląskie BEZ powiatów: gliwicki, raciborski, wodzisławski i żywiecki.

Obszar chroniony poziomu B obejmuje województwo śląskie BEZ powiatu żywieckiego; w województwie małopolskim powiat oświęcimski; w województwie opolskim powiaty: kluczborski, oleski, strzelecki, krapkowicki, kędzierzyńsko-kozielski, prudnicki i głubczycki.

Obszar chroniony poziomu C obejmuje województwo śląskie BEZ powiatu żywieckiego, województwo opolskie BEZ powiatów: namysłowski, brzeski, nyski; w województwie małopolskim powiat oświęcimski.

W skład grupy wchodzą:

411[S]71 – Samochód ratownictwa wodnego Scania P320.

Zabudowa podzielona jest na przedział załogi dla czterech osób i przedział sprzętowy z windą załadowczą, w którym znajduje się szereg sprzętu do nurkowania, pneumatyczny zestaw do uszczelniania, nosze, sprężarka nurkowa, ratownicze trapy pneumatyczne, zestaw ratownictwa medycznego itp.

Foto. Grzegorz Fortuna

411[S]Ł66 – Łódź ratownicza Marims 550 z silnikiem zaburtowym + przyczepa.

Exit mobile version