Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wodno-Nurkowego ‘MAKÓW 5’

Foto. KP PSP Maków Mazowiecki

Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wodno-Nurkowego ‘MAKÓW 5’ jest jedną z pięciu tego typu grup w strukturach mazowieckiej straży pożarnej.

Grupa od 2015 roku funkcjonuje na bazie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Makowie Mazowieckim. Obecnie liczy 20 strażaków.

SGRW-N ‘MAKÓW 5’ realizuje poziom gotowości operacyjnej A.

Obszar chroniony obejmuje powiaty: makowski, przasnyski, pułtuski, ciechanowski i mławski.

W skład grupy wchodzą:

501[M]71 – Lekki samochód ratownictwa wodnego Volkswagen Crafter.

Posiada szereg sprzętu do nurkowania, sprzęt do łączności podwodnej, zestaw ratownictwa medycznego z AED itp.

Foto. KP PSP Maków Mazowiecki

501[M]Ł1 – Łódź śrubowa.

Foto. KP PSP Maków Mazowiecki
Exit mobile version