Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wodno-Nurkowego ‘OLSZTYN’

Foto. Bocar

Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wodno-Nurkowego ‘OLSZTYN’ jest jedną z siedmiu grup działających w województwie warmińsko-mazurskim.

Grupa została powołana w 2014 roku, funkcjonuje na bazie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 2 w Olsztynie. Obecnie liczy 20 strażaków.

SGRW-N ‘OLSZTYN’ realizuje poziom gotowości operacyjnej A, B.

Obszar chroniony poziomu A obejmuje miasto Olsztyn i powiat olsztyński.

Obszar chroniony poziomu B obejmuje miasto Olsztyn oraz powiaty: braniewski, bartoszycki, kętrzyński, lidzbarski, mrągowski, olsztyński, ostródzki, iławski, nowomiejski, działdowski i szczycieński; w województwie mazowieckim powiaty: mławski i przasnyski.

W skład grupy wchodzą:

302[N]71 – Średni samochód ratownictwa wodnego Mercedes Atego.

Zabudowa została podzielona na dwa przedziały. Przedział załogi przeznaczony dla czterech strażaków; przedział sprzętowy przystosowany do transportu sprzętu wykorzystywanego podczas działań, posiada windę załadowczą.

Foto. Bocar

302[N]66 – Łódź śrubowa Linder.

Exit mobile version