Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wodno-Nurkowego ‘WĘGORZEWO’

Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wodno-Nurkowego ‘WĘGORZEWO’ jest jedną z siedmiu tego typu grup w strukturach warmińsko-mazurskiego straży pożarnej.

Grupa została powołana w 2009 roku na bazie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Węgorzewie. Obecnie liczy 10 strażaków.

SGRW-N ‘WĘGORZEWO’ realizuje poziom gotowości operacyjnej A.

Obszar chroniony obejmuje powiaty: węgorzewski i kętrzyński.

W skład grupy wchodzą:

561[N]71 – Samochód ratownictwa wodnego Ford LN8000.

Wyposażony jest w sprzęt umożliwiający skuteczne działania z zakresu ratownictwa wodno-nurkowego.

Foto. KP PSP Węgorzewo

561[N]90 – Lekki samochód rozpoznawczo – ratowniczy Nissan Navara.

Foto. KP PSP Węgorzewo

561[N]Ł67 – Łódź śrubowa AVA.

Foto. KP PSP Węgorzewo
Exit mobile version