Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wodno-Nurkowego ‘WROCŁAW 1 – LEGNICA 1’

Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wodno-Nurkowego ‘WROCŁAW 1 – LEGNICA 1’ została utworzona na bazie dwóch SGRW-N działających w województwie dolnośląskim.

Grupa została utworzona na bazie Specjalistycznych Grup Ratownictwa Wodno-Nurkowego ‘WROCŁAW 1’ z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 1 we Wrocławiu i ‘LEGNICA 1’ z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 1 w Legnicy.

SGRW-N ‘WROCŁAW 1 – LEGNICA 1’ realizuje poziom gotowości operacyjnej A, B, C.

Obszar chroniony obejmuje całe województwo dolnośląskie; w województwie lubuskim miasto Zielona Góra oraz powiaty: żarski, żagański, nowosolski i wschowski; w województwie opolskim miasto Opole oraz powiaty: opolski, nyski, brzeski i namysłowski.

W skład grupy wchodzą pojazdy i łodzie wchodzące na co dzień w skład wyżej wymienionych grup.

Więcej poniżej:

Exit mobile version