Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wysokościowego ‘BIAŁYSTOK-1’

Foto. Łukasz Charlak

Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wysokościowego ‘BIAŁYSTOK-1’ jest jedyną tego typu grupą działającą w strukturach podlaskiej straży pożarnej.

Grupa została utworzona na bazie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 1 w Białymstoku. Obecnie liczy 28 funkcjonariuszy.

SGRW ‘BIAŁYSTOK-1’ realizuje poziom gotowości operacyjnej BS.

Obszar chroniony poziomu operacyjnego B obejmuje całe województwo podlaskie; w województwie warmińsko-mazurskim miasto Olsztyn oraz powiaty: olsztyński, mrągowski, kętrzyński, giżycki, piski, węgorzewski, olecki, ełcki i gołdapski; w województwie mazowieckim miasto Ostrołęka i powiat ostrołęcki.

Obszar chroniony poziomu S, czyli wykonywanie czynności ratowniczych i innych zadań wymagających zastosowania technik linowych i sprzętu specjalistycznego z pokładu śmigłowca obejmuje obszar w promieniu 150 kilometrów od Białegostoku.

W skład grupy wchodzi:

301[B]71 – Lekki samochód ratownictwa wysokościowego Mercedes Sprinter.

Przystosowany jest do przewozu siedmiu strażaków. Wyposażony jest w indywidualne wyposażenie ratowników, piły, liny, uprzęże, trójnogi, nosze, wyciągarkę, drabinę itp.

Foto. Łukasz Charlak
Exit mobile version