Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wysokościowego ‘GORZÓW’

Foto. FR M.K112

Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wysokościowego ‘GORZÓW’ jest jedną z dwóch tego typu grup w województwie lubuskim.

Grupa funkcjonuje na bazie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 1 w Gorzowie Wielkopolskim. Obecnie liczy 22 strażaków.

SGRW ‘GORZÓW’ realizuje poziom gotowości operacyjnej A.

Obszar chroniony obejmuje miasto Gorzów Wielkopolskim oraz powiaty: gorzowski, strzelecko-drezdenecki, sulęciński, międzyrzecki i słubicki; w województwie zachodniopomorskim powiaty: myśliborski, choszczeński i wałecki.

W skład grupy wchodzą:

301[F]71 – Lekki samochód ratownictwa wysokościowego Ford Ranger.

Na wyposażeniu znajduje się m.in. zestaw alpinistyczny, trójnóg ratowniczy, zestaw do oznakowania lądowiska, aparaty OUO, sprzęt burzący, zestaw ratownictwa medycznego, nożyco-rozpieracz, zestaw oświetleniowy itp.

Foto. FR M.K112

300[F]93 – Lekki samochód operacyjny Skoda Octavia.

Exit mobile version