Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wysokościowego ‘OPOLE’

Foto. KW PSP Opole

Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wysokościowego ‘OPOLE’ jest jedną z dwóch tego typu grup działających w województwie opolskim.

Grupa funkcjonuje na bazie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 1 w Opolu. Obecnie liczy 20 funkcjonariuszy.

SGRW ‘OPOLE’ realizuje poziom gotowości operacyjnej A.

Obszar chroniony obejmuje województwo opolskie BEZ powiatów: nyski, prudnicki i głubczycki.

W skład grupy wchodzi:

301[O]72 – Lekki samochód ratownictwa wysokościowego Ford Ranger.

Wyposażony jest między innymi w wyciągarkę o napędzie elektryczną, radiotelefony, szereg sprzętu ratownictwa wysokościowego, narzędzia, sprzęt ratownictwa medycznego, trzy aparaty powietrzne z butlami, maskami i czujnikami bezruchu, detektor wielogazowy, piłę do gałęzi z trzonkiem teleskopowym, agregat prądotwórczy, wciągarka ratownicza, sprzęt oświetleniowy itp.

Foto. 112Polkowice.pl
Exit mobile version