Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wysokościowego ‘RADOM 7’

Foto. Leszek Foss

Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wysokościowego ‘RADOM 7’ jest jedną z czterech tego typu grup w strukturach mazowieckiej straży pożarnej.

Grupa funkcjonuje na bazie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 3 w Radomiu.

SGRW ‘RADOM 7’ realizuje poziom gotowości operacyjnej A.

Obszar chroniony obejmuje miasto Radom oraz powiaty: radomski, szydłowiecki, przysuski, białobrzeski, kozienicki, zwoleński i lipski; w województwie łódzkim powiat opoczyński.

W skład grupy wchodzi:

333[M]71 – Lekki samochód ratownictwa wysokościowego Ford Ranger.

Z przodu i z tyłu pojazdu znajdują się mocowania stanowisk ratownictwa wysokościowego, każdy o wytrzymałości 25 kN. Na wyposażeniu znajduje się m.in. zestaw alpinistyczny, trójnóg ratowniczy, zestaw do oznakowania lądowiska, aparaty OUO, sprzęt burzący, zestaw ratownictwa medycznego, nożyco-rozpieracz, zestaw oświetleniowy itp.

Foto. Leszek Foss
Exit mobile version