Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wysokościowego ‘WROCŁAW 9’

Foto. 112Polkowice

Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wysokościowego ‘WROCŁAW 9’ jest jedną z trzech tego typu grup działających w województwie dolnośląskim.

Grupa została powołana w 2013 roku na bazie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 9 we Wrocławiu. Natomiast początki ratownictwa wysokościowego we wrocławskiej straży pożarnej to koniec lat 90 ubiegłego wieku. Obecnie liczy około 30 strażaków.

SGRW ‘WROCŁAW 9’ realizuje poziom gotowości operacyjnej B, S.

Obszar chroniony poziomu gotowości operacyjnej B obejmuje województwo dolnośląskie BEZ powiatów: głogowski, polkowicki, bolesławiecki, lubański i zgorzelecki; w województwie wielkopolskim powiaty: rawicki, ostrowski, ostrzeszowski i kępiński; w województwie opolskim powiaty: nyski, brzeski i namysłowski.

Obszar chroniony poziomu S, czyli wykonywanie czynności ratowniczych i innych zadań wymagających zastosowania technik linowych i sprzętu specjalistycznego z pokładu śmigłowca obejmuje obszar w promieniu 150 kilometrów od Wrocławia.

W skład grupy wchodzą:

309[D]21 – Średni samochód ratowniczo – gaśniczy Renault D16.

Jest wyposażony w zbiornik wody 3055 litrów, zbiornik środka pianotwórczego 310 litrów, autopompę o wydajności 2400 l/min, wyciągarkę, armaturę wodno-pianową, sprzęt burzący, zestaw ratownictwa medycznego itp.

Foto. Szczęśniak

309[D]71 – Lekki samochód ratownictwa wysokościowego Ford Ranger.

Zabudowa przystosowana do transportu podstawowego sprzętu ratownictwa wysokościowego.

W momencie wyjazdu 309-72 do działań samochód pozostaje na zabezpieczenie obszaru chronionego lub wyjeżdża do zdarzeń w przypadku jego awarii.

Foto. Karol Okupski

309[D]72 – Średni samochód ratownictwa wysokościowego Mercedes Atego 1327.

Zabudowa została podzielona na przedział pasażerski dla czterech strażaków i przedział sprzętowy przystosowany jest do transportu niezbędnego sprzętu wysokościowego, agregatu prądotwórczego, zestawu ratownictwa medycznego, narzędzi hydraulicznych, pilarek, aparatów OUO itp.

Foto. 112Polkowice

309[D]90 – Lekki samochód operacyjny Ford Focus.

Foto. Karol Okupski
Exit mobile version