Specjalistyczna Grupa Sonarowa ‘BYTOM’

Specjalistyczna Grupa Sonarowa ‘BYTOM’ jest jedyną tego typu grupą działającą w strukturach śląskiej straży pożarnej.

Grupa od 2021 roku funkcjonuje na bazie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Bytomiu. Obecnie liczy 21 funkcjonariuszy.

W przypadku Specjalistycznych Grup Sonarowych nie ma poziomów gotowości operacyjnych.

Obszar chroniony obejmuje całe województwo śląskie; w województwie łódzkim powiaty: radomszczański, bełchatowski, pajęczański, wieluński, sieradzki i wieruszowski; w województwie opolskim powiaty: kędzierzyńsko-kozielski, strzelecki, oleski i kluczborski; w województwie świętokrzyskim powiat włoszczowski.

W skład grupy wchodzą:

410[S]83 – Lekki samochód kwatermistrzowski Peugeot Boxer.

Wykorzystywany jest do transportu strażaków i sprzętu, w tym sonarów, na miejsce działań.

Foto. Jakub Balant

411[S]Ł.. – Ponton WATS.

Exit mobile version