Specjalistyczna Grupa Sonarowa ‘KOŚCIERZYNA’

Specjalistyczna Grupa Sonarowa ‘KOŚCIERZYNA’ jest jedyną tego typu grupą w strukturach pomorskiej straży pożarnej.

Grupa funkcjonuje od 2022 roku na bazie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Kościerzynie. Jej zadaniem jest prowadzenie działań poszukiwawczych metodami technicznymi oraz wspomaga SGRW-N i inne służby podczas działań.

W przypadku Specjalistycznych Grup Sonarowych nie ma poziomów gotowości operacyjnych.

Obszar chroniony SGS ‘KOŚCIERZYNA’ obejmuje całe województwo pomorskiego; w województwie zachodniopomorskim miasta Koszalin i Świnoujście oraz powiaty: sławieński, koszaliński, szczecinecki, białogardzki, świdwiński, kołobrzeski, łobeski, gryficki i kamieński.

W skład grupy wchodzą:

450[G]81 – Lekki samochód kwatermistrzowski Nissan Navara.

Przeznaczony do transportu strażaków i sprzętu, w tym sonaru na miejsce działań.

foto. nadesłane

451-Ł02 – Łódź Gomar 450.

foto. nadesłane
Exit mobile version