Specjalistyczna Grupa Sonarowa ‘KRAKÓW’

Foto. krakow112.pl

Specjalistyczna Grupa Sonarowa ‘KRAKÓW’ jest jedyną tego typu grupą działającą w strukturach małopolskiej straży pożarnej.

Grupa została powołana w 2022 roku na bazie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 4 w Krakowie, w której działa Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wodno-Nurkowego ‘KRAKÓW’. Obecnie liczy 24 funkcjonariuszy.

W przypadku Specjalistycznych Grup Sonarowych nie ma poziomów gotowości operacyjnych.

SGS ‘KRAKÓW’ prowadzi działania poszukiwawcze metodami technicznymi oraz wspomaga SGRW-N i inne służby podczas działań.

Obszar chroniony obejmuje całe województwo małopolskie oraz powiaty: kazimierski, pińczowski i jędrzejowski w województwie świętokrzyskim.

W skład grupy wchodzą:

304[K]82 – Lekki samochód kwatermistrzowski Ford Transit.

Przystosowany jest do przewozu sześciu strażaków, a zabudowa przestrzeni ładunkowej pozwala na transport niezbędnego sprzętu, w tym sonarów.

Foto. Grzegorz Fortuna

304[K]Ł4 – Łódź aluminiowa LPA 1.8×45 + przyczepa.

Foto. Krakow112.pl
Exit mobile version