Specjalistyczna Grupa Sonarowa ‘PACZKÓW’

Foto. KP PSP Nysa

Specjalistyczna Grupa Sonarowa ‘PACZKÓW’ jest jedyną tego typu grupą działającą na terenie województwa opolskiego.

Grupa Sonarowa początkowo działała na bazie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Nysie, ale z dniem 1 sierpnia została przeniesiona do Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Paczkowie. Jej zadaniem jest prowadzenie działań poszukiwawczych metodami technicznymi oraz wspomaga SGRW-N i inne służby podczas działań.

W przypadku Specjalistycznych Grup Sonarowych nie ma poziomów gotowości operacyjnych.

Obszar chroniony obejmuje miasto Opole oraz powiaty: namysłowski, opolski, brzeski, nyski, krapkowicki, prudnicki i kędzierzyńsko-kozielski.

W skład grupy wchodzą:

463[O]91 – Lekki samochód rozpoznawczo – ratowniczy Nissan Pickup.

Przeznaczony jest do transportu strażaków i sprzętu sonarowego.

Foto. KP PSP Nysa

463[O]Ł3 – Łódź śrubowa ‘Bożena’ + przyczepa.

Foto. KP PSP Nysa
Exit mobile version