Specjalistyczna Grupa Sonarowa ‘SUWAŁKI’

Specjalistyczna Grupa Sonarowa ‘SUWAŁKI’ jest jedną z dwóch tego typu grup, które działają w województwie podlaskim.

Grupa została utworzona w maju 2022 roku na bazie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 1 w Suwałkach. Obecnie liczy 12 strażaków. Jej zadaniem jest prowadzenie działań poszukiwawczych metodami technicznymi oraz wspomaga SGRW-N i inne służby podczas działań.

W przypadku Specjalistycznych Grup Sonarowych nie ma poziomów gotowości operacyjnych.

Obszar chroniony SGS ‘SUWAŁKI’ obejmuje miasto Suwałki oraz powiaty suwalski i sejneński; w województwie warmińsko-mazurskim powiaty gołdapski i olecki.

W skład grupy wchodzą:

341[B]93 – Lekki samochód rozpoznawczo – ratowniczy Ford Ranger.

Wykorzystywany jest do transportu strażaków i sprzętu, w tym sonarów: dookólnego i holowanego.

foto. KM PSP Suwałki

341-Ł1 – Łódź śrubowa płaskodenna Marine

Exit mobile version