Specjalistyczne Grupy Ratownictwa Technicznego po nowemu

Wraz z nowelizacją ‘Zasad organizacji ratownictwa technicznego w KSRG’ zmieniły się poziomy gotowości operacyjnej Specjalistycznych Grup Ratownictwa Technicznego.

Do tej pory Specjalistyczne Grupy Ratownictwa Technicznego działające w Państwowej Straży Pożarnej utrzymywały poziomy gotowości A i B. Teraz będą to poziomy gotowości A – holownik, B – rotator, C – żuraw samojezdny.

Zakres zadań dla grup poziomów A i B to:

 1. Wszystkie zadania określone dla zakresu podstawowego.
 2. Rozpoznanie i identyfikację zagrożenia.
 3. Zabezpieczenie strefy działań ratowniczych, w tym wyznaczenie i oznakowanie strefy zagrożenia.
 4. W ramach posiadanych środków technicznych i kwalifikacji, włączenie lub wyłączanie instalacji, urządzeń i mediów mających wpływ na bezpieczeństwo zagrożonych lub poszkodowanych osób oraz na bezpieczeństwo ratowników, z wykorzystaniem zaworów lub bezpieczników będących na instalacji użytkowej obiektu objętego działaniem ratowniczym.
 5. Priorytetowe wykonanie czynności umożliwiających: dotarcie i wykonanie dostępu do zagrożonych lub poszkodowanych osób, wraz z udzieleniem im kwalifikowanej pierwszej pomocy, lub ich ewakuację poza strefę zagrożenia, przygotowanie dróg ewakuacji zagrożonych lub poszkodowanych osób oraz ratowników, zapewnienie bezpieczeństwa zagrożonym lub poszkodowanym osobom oraz ratownikom.
 6. Wykonywanie przejść, dojść i dojazdów do zagrożonych lub poszkodowanych osób wraz z usuwaniem przeszkód ograniczających dostęp do nich i utrudniających wykonanie medycznych działań ratowniczych lub ich przemieszczanie.
 7. Ewakuację zagrożonych i poszkodowanych zwierząt poza strefę zagrożenia.
 8. Ocenianie rozmiarów powstałego zagrożenia i prognozowanie jego rozwoju.
 9. Oświetlenie miejsca zdarzenia i jego zabezpieczenie przed osobami postronnymi oraz wykonaniu innych czynności z zakresu zabezpieczenia logistycznego.
 10. Włączenie lub wyłączanie instalacji i urządzeń mających wpływ na rozmiar strefy zagrożenia.
 11. Stabilizowanie, cięcie, rozpieranie, podnoszenie lub przenoszenie konstrukcji, instalacji i urządzeń, a także części obiektów oraz przeszkód naturalnych i sztucznych w celu zlikwidowania lub ograniczenia zagrożenia dla osób, zwierząt, środowiska, infrastruktury i innego mienia.
 12. Współdziałanie z innymi specjalistycznymi grupami ratowniczymi, w szczególności ze specjalistycznymi grupami ratownictwa chemicznoekologicznego i specjalistycznymi grupami poszukiwawczo-ratowniczymi.

Grupy realizujące poziom C wspierają grupy A i B dodatkowym sprzętem, w szczególności żurawiem samojezdnym.

Ilu strażaków powinno wchodzić w skład grup? Grupa poziomu A i B powinna składać się z co najmniej 36 strażaków, grupa poziomu C z co najmniej 18 strażaków.

Wyposażenie (minimalne) SGRT

Poziom A

Lekki samochód rozpoznawczo – ratowniczy typu pick-up

Samochód ratownictwa technicznego wyposażony w generator prądotwórczy, maszt oświetleniowy, wciągarkę o uciągu min. 50 kN, żuraw hydrauliczny o momencie udźwigu min. 80 kN.

Ciężki samochód ratownictwa technicznego ‘holownik’ wyposażony w wciągarki, żuraw o udźwigu min. 150 kNm i ramię holownicze o udźwigu min. 300 kN.

(Zalecane) Ciężki samochód ratownictwa technicznego wyposażony w generator prądotwórczy, maszt oświetleniowy, wciągarkę o uciągu min. 80 kN, żuraw hydrauliczny o momencie udźwigu min. 120 kNm.

Poziom B

Lekki samochód rozpoznawczo – ratowniczy typu pick-up

Ciężki samochód ratownictwa technicznego wyposażony w generator prądotwórczy, maszt oświetleniowy, wciągarkę o uciągu min. 80 kN, żuraw hydrauliczny o momencie udźwigu min. 120 kNm.

Ciężki samochód ratownictwa technicznego ‘rotator’ wyposażony w wysięgnik z funkcją dźwigu typu rotator, ramię holownicze, wyciągarki.

Poziom C

Lekki samochód rozpoznawczo – ratowniczy typu pick-up

Żuraw samojezdny o udźwigu min. 38 ton przy wysięgu 3 m i 6 ton przy wysięgu 19 m.

Obecnie w Państwowej Straży Pożarnej funkcjonują 24 Specjalistyczne Grupy Ratownictwa Technicznego.

Foto. 112Tychy.pl

Exit mobile version