Strefy czyste i brudne w JRG. Zmiany weszły w życie

Foto. Fotografia Ratownicza M.K112

1 stycznia weszły w życie przepisy dotyczące wprowadzenia w jednostkach ratowniczo – gaśniczych stref czystej i brudnej.

Strefy zostały wprowadzone na podstawie rozporządzenia MSWiA z sierpnia 2021 roku w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby strażaków Państwowej Straży Pożarnej. Stanowią one układ pomieszczeń zapewniający wstępne umycie, dezynfekcję, pranie odzieży i wyposażenia, a następnie ponowne umundurowanie i wyposażenie strażaka.

Strefy mają na celu między innymi ograniczenia rozprzestrzenienia się szkodliwych substancji popożarowych po powrocie z działań ratowniczo-gaśniczych i minimalizację ekspozycji strażaków na szkodliwe produkty pożarowe.

Schemat ideowy pokazujący ogólną zasadę łańcucha kontroli zanieczyszczeń od momentu powstania zanieczyszczenia do momentu przywrócenia gotowości operacyjnej, w tym odpowiedniego poziomu higieny. Foto. CFBT.pl

Charakterystyka stref w obiekcie głównym komendy PSP:

W STREFIE BRUDNEJ występuje ryzyko obecności szkodliwych substancji pochodzących z pożaru lub innych interwencji podejmowanych przez JRG. Substancje te mogą znajdować się na ubraniu specjalnym i innych Środkach Ochrony Indywidualnej (ŚOI), na powierzchniach samochodów (wewnątrz oraz na zewnątrz), na wyposażeniu technicznym oraz na powierzchniach pomieszczeń i ich umeblowania. Należy mieć to na uwadze podczas regularnych prac porządkowych, prac związanych z powrotem ze zdarzenia oraz podczas dni gospodarczych.

W STREFIE PRZEJŚCIOWEJ wprowadzone są rozwiązania, procedury, algorytmy postępowania oraz środki techniczne, służące osiągnięciu możliwie najwyższego stopnia zapobiegania zanieczyszczeniu. Jest to strefa służąca przede wszystkim do spełniania funkcji wskazanych w §11.2 rozporządzenia, to jest umycia, dezynfekcji, prania odzieży i czyszczenia wyposażenia, a następnie ponownego umundurowania i wyposażenia strażaka.

W STREFIE CZYSTEJ wyklucza się możliwość obecności substancji szkodliwych w oparciu o podział na strefy, wprowadzone procedury i algorytmy postępowania oraz środki techniczne.

Na podstawie Instrukcja funkcjonowania stref czystych i brudnych w K_ PSP w _

Exit mobile version