Świadectwo dopuszczenia na sprowadzane wozy będzie tańsze

Wracamy do posiedzenia Parlamentarnego Zespołu Strażaków. Komendanta Główny Państwowej Straży Pożarnej zapowiedział zmiany w wydawaniu świadectw dopuszczenia dla używanych wozów strażackich.