Sztandary Państwowej Straży Pożarnej po nowemu

MSWiA przekazało do konsultacji projekt rozporządzenia zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzoru oraz trybu nadawania sztandaru jednostkom organizacyjnym Państwowej Straży Pożarnej.