MSWiA przekazało do konsultacji projekt rozporządzenia zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzoru oraz trybu nadawania sztandaru jednostkom organizacyjnym Państwowej Straży Pożarnej.

Zmiany w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z 11 lipca 1992 r. polegają na doprecyzowaniu i uszczegółowieniu podstawowych elementów sztandarów, w celu wyeliminowania rozbieżności w ich wyglądzie – napisano w uzasadnieniu.

Najważniejsze zmiany.

Dotychczasowy napis „W SŁUŻBIE”, „OJCZYZNY” lub „RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ” zostanie zastąpiony „W SŁUŻBIE BOGU I OJCZYŹNIE” lub „BÓG HONOR OJCZYZNA”.

Na stronie odwrotnej płata pozostaje wizerunek Świętego Floriana ale nad i pod nim umoszczona powinna zostać pełna nazwa jednostki, w dolnych rogach rok powołania jednostki i rok nadania sztandaru, a w górnych rogach herb miejscowości, oznaka Państwowej Straży Pożarnej, emblematy lub inicjały fundatora.

Pozostałe zmiany szczegółowo określają kolorystykę płata sztandaru, drzewca i elementów metalowych.

Wszystkie jednostki, którym nadano sztandary przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zachowują te sztandary na mocy dotychczasowych aktów nadania.

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl