Ubrania specjalne dla OSP według KG PSP

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Leszek Suski zatwierdził opis przedmiotu zamówienia ubrania specjalnego dla Ochotniczych Straży Pożarnych.