Ustawa o OC. Zmiany w przyznawaniu dodatku dla OSP

Zmiany w warunkach przyznawania dodatku do emerytur dla strażaków-ochotników zakłada ustawa o… ochronie ludności.

Tym razem przy okazji ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nowelizuje artykuł 16 ustawy o ochotniczych strażach pożarnych. Dotyczy on warunków jakie trzeba spełnić, aby otrzymać dodatek do emerytury.

Obecnie świadczenie ratownicze, bo tak oficjalnie nazywa się dodatek przysługuje strażakowi ratownikowi OSP, który przez co najmniej 25 lat w przypadku mężczyzn i co najmniej 20 lat w przypadku kobiet czynnie uczestniczył w działaniach ratowniczych lub akcjach, co najmniej raz w roku.

Teraz MSWiA do czynnego uczestnictwa w akcjach i działaniach ratowniczych dodaje szkolenia i ćwiczenia, również uczestnictwo co najmniej raz w roku.

Dodatek do emerytury przysługuje mężczyźnie, który osiągnął 65. rok życia i kobiecie, która osiągnęła 60. rok życia.

Obecnie dodatek otrzymuje ponad 112 tysięcy strażaków-ochotników, po tegorocznej waloryzacji wynosi on 258 złotych.

Exit mobile version