Ustawa o OC. Pieniądze również dla Związku OSP

Związek OSP będzie mógł wnioskować do Komendanta Głównego PSP o dotacje. Taki zapis znalazł się w ustawie o obronie cywilnej.

Jak już informowaliśmy, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji postanowiło przy okazji prac nad ustawą o ochronie ludności i obronie cywilnej dorzucić nowelizację ustawy o ochotniczych strażach pożarnych.

Jedną ze zmian jest finansowanie ochotniczych straży pożarnych. Do tej pory zapis był prosty i jasny, jednostki OSP za pośrednictwem komendantów powiatowych i miejskich wnioskują do Komendanta Głównego o środki na realizację zadań.

Teraz ten fragment ustawy jest nowelizowany, a dokładnie artykuł 32. Oprócz jednostek ochotniczych straży pożarnych taki wniosek będzie mógł złożyć Związek Ochotniczych Straży Pożarnych. Środki będą przekazywane na podstawie zawartej umowy.

Według ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej Związek OSP będzie jednym z podmiotów obok Państwowej Straży Pożarnej i Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, które wspierają organy ochrony ludności w organizacji szkoleń i zajęć z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej.

Exit mobile version