Warszawska PSP przekazała wozy Ochotniczym Strażom Pożarnym

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie przekazała jednostkom OSP dwa samochody ratowniczo – gaśniczego.