Wspierajmy jednostki OSP! Akcja fundacji Siepomaga

Fundacja Siepomaga uruchomiła drugą ogólnopolską zbiórkę środków na rzecz jednostek OSP w Polsce.

Pod zbiórką każda jednostka OSP może założyć swoją Skarbonkę, z której zebrane w całości środki trafią właśnie do niej. Jeśli chcecie wesprzeć naszą akcję, a nie jesteście jednostką OSP – bez obaw. Możecie wesprzeć zbiórkę, a środki na niej zebrane zostaną przekazane do jednostek, które biorą udział w naszej akcji.

Zasady udziału:

Uczestnikiem Akcji OSP może być wyłącznie stowarzyszenie będące ochotniczą strażą pożarną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17.12.2021 o ochotniczych strażach pożarnych, zarejestrowaną na siepomaga.pl nie później niż do dnia 30.4.2024 lub posiadające taki status przed rozpoczęciem kampanii. Jeśli Twoja jednostka nie jest zarejestrowana na siepomaga.pl Zarejestruj ją tutaj

Załóż Skarbonkę na cele statutowe Twojej jednostki między 8 kwietnia, a 7 maja 2024 r. Zgromadź na niej minimum 100 zł., aby wziąć udział w akcji. Załóż Skarbonkę

Promuj Skarbonkę wśród swoich Darczyńców, aby zyskała rozgłos i zebrała największą ilość wpłat. Wszystkie zebrane na Skarbonce wpłaty po zakończonej akcji trafią do Twojej jednostki.

Trzy jednostki OSP, których skarbonki zostaną zasilone najwyższą łączną kwotą* do dnia 07.05.2024 otrzymaj kolejno dodatkowo darowiznę w wysokości 20 000 zł, 10 000 zł i 5 000 zł.

Szczegóły znajdziecie tutaj: https://www.siepomaga.pl/wspieramosp

Exit mobile version