Wspólny projekt Policji i KG PSP na zakup śmigłowców. Umowa podpisana!

Foto. NFOŚiGW

W ramach umowy w latach 2023-2024 Policja i Państwowa Straż Pożarna będą miały do dyspozycji wyprodukowane w Polsce wielozadaniowe śmigłowce Black Hawk.

Dokładnie będą to dwa śmigłowce typu S-70i Black Hawk wyprodukowane przez PZL Mielec. Pierwszy zostanie dostarczony we wrześniu 2023 roku, natomiast drugi w czwartym kwartale 2024 roku. Poza śmigłowcami wykonawca przeprowadzi niezbędne szkolenia, dostarczy części zamienne i wyposażenie do akcji ratowniczo – gaśniczych.

Ich zakup jest realizowany w ramach projektu „Pomagamy i chronimy – Policja i Państwowa Straż Pożarna na straży bioróżnorodności”, jego wartość to 350 milionów złotych. Środki wyłożył Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Głównym zadaniem śmigłowców będzie ochrona bioróżnorodności poprzez wspieranie między innymi akcji gaśniczych podczas wielkopowierzchniowych pożarów, w tym w najwyższych formach ochrony przyrody, jakim są parki narodowe, ograniczanie skutków zagrożeń powodziowych, w tym wywołanych zatorami lodowymi w okresie zimy oraz wczesnowiosennych roztopów, jak również realizacja innych zadań ustawowych Policji i Państwowej Straży Pożarnej – informuje Komenda Główna Policji.

Śmigłowce będą stacjonowały w policyjnej bazie na lotnisku Warszawa-Babice. Do działań będą dysponowane za pośrednictwem Stanowiska Kierowania Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

Dzisiejsza umowa została podpisana przez prezesa zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dr Przemysława Ligenzę gen. insp. dr Jarosława Szymczyka – Komendanta Głównego Policji oraz gen. brygadiera Andrzeja Bartkowiaka – Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

Exit mobile version