Zadanie ‘OSP-2024’. Opublikowano wyniki

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego rozdzielił ponad 20 milionów złotych na zakup samochodów i sprzętu dla jednostek OSP.

Jak informuje Urząd, wsparcie w formie dotacji trafi do 221 gmin z województwa mazowieckiego.

Na zakup samochodów ratowniczo – gaśnicze przyznano dotacje w wysokości 100-150 tysięcy złotych, a na wyposażenie do 40 tysięcy złotych.

Wyniki znajdują się w linkach poniżej.

Exit mobile version