Zbieraj elektrośmieci i odbieraj wynagrodzenie

Ogólnopolski program edukacji ekologicznej eko-PROFIT – Recycling to się opłaca! Coraz częściej sprawne urządzenia wymieniamy na nowsze, a naprawa zepsutego sprzętu jest często bardzo kosztowna lub nieopłacalna. Intensywny rozwój technologiczny i zmiany w nawykach konsumenckich powodują, że generujemy coraz większe ilości elektroodpadów. Elektroodpady powinny trafić do zakładów przetwarzania zużytego sprzętu, gdzie zostaną poddane procesom odzysku i recyklingu.

Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za stan środowiska naturalnego

Szerzenie wiedzy w społeczeństwie o prawidłowym postępowaniu z elektroodpadami jest jednym z głównych zadań naszej organizacji. Dlatego na terenie całego kraju organizujemy publiczne kampanie i programy edukacyjne, dotyczące prawidłowego postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym. Jednych z takich programów jest eko-PROFIT – REcycling to się opłaca!

Przystąp do programu, edukuj lokalną społeczność, organizuj zbiórki elektrośmieci i otrzymuj wynagrodzenie!

W ramach programu eko-PROFIT każdy Uczestnik bierze aktywny udział w podnoszeniu świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii i akumulatorów. Celem programu jest promowanie zasad prawidłowego postępowania z elektroodpadami. Uczestnicy poprzez propagowanie ekologicznych postaw wśród lokalnej społeczności oraz organizację zbiórek zużytego sprzętu oraz baterii i akumulatorów przyczyniają się do właściwego zagospodarowania tych odpadów, ochrony środowiska a dodatkowo uzyskują fundusze na swoją działalność (każdy Uczestnik otrzymuje wynagrodzenie za każdy kilogram zebranego sprzętu i baterii). 

Jednym z kluczowych projektów w ramach programu jest ekoREmiza skierowany do Ochotniczych Straży Pożarnych.

Przystępując do projektu ekoREmiza ochotnicze straże pożarne mają szansę pozyskania dodatkowych środków na swoją działalność, zrobienia czegoś dobrego dla środowiska oraz szerzenia proekologicznej postawy wśród lokalnej społeczności. Zebrane przez Uczestników elektrośmieci, trafią do recyklingu w zakładzie przetwarzania elektroodpadów, a wynagrodzenie trafi do OSP. Program niesie korzyści zarówno dla środowiska jak i Uczestników.  

Pozostałe projekty w ramach programu eko-PROFIT:

Co zbieramy w ramach programu?

Elektroodpady, czyli każde urządzenie, które zasilane było prądemlub bateriami. Na przykład: lodówki, zamrażarki, pralki, kuchenki, zmywarki, roboty kuchenne, czajniki, suszarki, żelazka, odkurzacze, telewizory, radia, komputery, laptopy, drukarki, monitory, telefony, maszyny do szycia, golarki, zabawki elektryczne, silniki elektryczne, baterie, akumulatory i inne.

Co otrzymuje Uczestnik programu za przekazane elektroodpady?

Uczestnik programu prowadząc działania zmierzające do podnoszenia świadomości ekologicznej społeczeństwa, będzie uprawniony do otrzymania wynagrodzenia. W zamian za zebrane i przekazane w ramach programu elektroodpady, otrzyma zgodnie z jego wyborem:

– 0,40 zł za kilogram zebranego sprzętu (czyli 400zł za tonę) w postaci wynagrodzenia w formie przelewu
lub
– 1 punkt za każde pełne 17,5 kilogramów do wymiany na atrakcyjne nagrody rzeczowe w programie partnerskim ZBIERAJ Z REMONDIS.

Okresowo w ramach programu realizowane są konkursy i akcje promocyjne, w czasie których można zdobyć dodatkowe punkty bonusowe!

Jak odbieramy?

Po zgromadzeniu minimum logistycznego i zgłoszeniu gotowości do przekazania elektroodpadów, zostaną one odebrane przez profesjonalna firmę recyklingową, wskazaną przez Organizatorów. Program eko-PROFIT jest realizowany na terenie całej Polski w podziale na obszary w strefie A i B.

Strefa A – minimum logistyczne wynosi 400 kg, czas realizacji 10 dni roboczych
Strefa B – minimum logistyczne wynosi 2000 kg, czas realizacji 20 dni roboczych

To w jakiej strefie znajduje się Państwa region można sprawdzić na stronie internetowej www.eko-profit.pl w zakładce „Zasięg programu”.

Jak wziąć udział w programie?

Aby zapisać się do programu należy wypełnić formularz na stronie internetowej programu: www.eko-profit.pl

Co z tymi elektroodpadami? Dlaczego nie wolno wyrzucać starego sprzętu do zwykłego kosza na śmieci?

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powinien zostać odpowiednio zutylizowany. Urządzenia te zawierają substancje niebezpieczne dla zdrowia i środowiska naturalnego, takie jak rtęć, kadm czy ołów, które są szkodliwe dla zdrowia nawet w ilościach śladowych.  Oczywiście podczas używania lodówki bądź pralki nie stanowią one zagrożenia dla zdrowia. Gdyby jednak taki sprzęt po czasie użytkowania został rozebrany w przypadkowym miejscu,  uwolnione substancje przedostałyby się w niekontrolowany sposób do środowiska. Uwolnienie tych substancji spowodowałoby z pewnością zanieczyszczenie terenu a w skrajnych przypadkach byłoby szkodliwe i niebezpieczne dla zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt.

Z tego powodu zużyte urządzenia powinny trafiać do punktów zbierania a następnie do zakładów przetwarzania takich jak REMONDIS Electrorecycling Sp. o.o. wyspecjalizowanych w utylizacji wielkogabarytowego sprzętu AGD. Obowiązek przekazania zużytego sprzętu nakładają na osoby fizyczne przepisy prawa – kto się do nich nie zastosuje, naraża się na ryzyko kary grzywny w wysokości nawet do pięciu tysięcy złotych. 

Szczegółowe informacje dotyczące programu eko-PROFIT:

Na profilu Facebook

Tel: +48 693 340 425

e-mail: eko-profit@remondis.pl

Exit mobile version