Znowelizowano rozporządzenie o wyposażeniu jednostek Państwowej Straży Pożarnej

Foto. August Borowski

W Dzienniku Ustaw opublikowane zostało znowelizowane rozporządzenie sprawie szczegółowych zasad wyposażenia jednostek organizacyjnych PSP.

W porównaniu z rozporządzeniem z 2014 roku wprowadzono następujące zmiany w minimalnym wyposażeniu:

Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wodno-Nurkowego – dodano jednostkę pływającą, 1 dla grupy.

Dodano minimalne wyposażenie dla Specjalistycznej Grupy Sonarowej tj. lekki samochód ratownictwa wodnego i jednostka pływająca.

W grupach ratownictwa wysokościowego, technicznego, chemiczno – ekologicznego i poszukiwawczo – ratowniczych uporządkowano wyposażenie zgodne z realizowanym poziomem gotowości operacyjnej.

W części wyposażenie szkół w ramach odwodów operacyjnych usunięto kontenery logistyczny i do dekontaminacji, pozostawiono kontenery sanitarny i kwatermistrzowski.

W minimalnym wyposażeniu bazy sprzętu specjalistycznego i środków gaśniczych dopisano kontener do gaszenia pojazdów z napędem elektrycznym.

Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  

Exit mobile version