Żukowo: Ostatnie pożegnanie Karoliny i Łukasza

Rodzina, mieszkańcy miasta i strażacy pożegnani dzisiaj druhnę Karolinę i druha Łukasza z OSP Żukowo, którzy zginęli w wypadku.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się od Mszy Świętej w kościele Miłosierdzia Bożego w Żukowie. Oddając hołd zmarłym wystawiono czteroosobowy posterunek honorowy w składzie: komendant główny PSP gen. brygadier Andrzej Bartkowiak, prezes Zarządu Głównego ZOSP RP druh Waldemar Pawlak, pomorski komendant wojewódzki PSP nadbryg. Piotr Socha oraz komendant powiatowy PSP w Kartuzach mł. bryg. Paweł Gil.

Następnie w kondukcie żałobnym nastąpiło odprowadzenie Zmarłych na Cmentarz Parafialny.

Druhna Karolina Dargacz, urodzona 18 sierpnia 2002 roku w Gdańsku. Została przyjęta w szeregi Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej 4 Maja 2017 roku a w sierpniu 2020 roku została członkiem czynnym OSP. W swojej ponad 3 letniej służbie brała udział w aż ponad stu zdarzeniach. Karolina była pochłonięta strażacką pasją, której bezgranicznie się oddawała.

Druh Łukasz Dargacz – urodzony 8 czerwca 1999 roku w Kartuzach. Członek Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej od 4 maja 2011 roku, a następnie od czerwca 2017 roku czynny członek OSP. Łukasz pochodził z rodziny ze strażackimi tradycjami, jego ojciec, bracia, siostry oraz wujkowie są strażakami. Przez te kilka lat swojej czynnej służby brał udział w kilkuset zdarzeniach, był jednym z druhów, którzy najczęściej stawiali się na alarm do strażnicy, aby nieść pomoc bliźniemu w potrzebie.

Exit mobile version