Dotacje na wozy. Lista przygotowana, ale to nie koniec jej drogi

Dzisiaj w Sejmie na wniosek posłów PiSu o dotacjach na wozy dla jednostek OSP informował podsekretarz stanu w MSWiA Wiesław Leśniakiewicz.

Były Komendant Główny PSP, a obecnie podsekretarz stanu w MSWiA z ramienia PSL poinformował, że lista jednostek została przygotowana i trafiła do komend wojewódzkich i do gmin. Dlaczego?

Dzisiaj się okazuje, że część gmin, która deklarowała chęć zakupu nie podejmuje tego zadania – powiedział Leśniakiewicz.

I teraz po zweryfikowaniu informacji otrzymanych z gmin podjęta zostanie ostateczna decyzja, która jednostka otrzyma dotacje. Kiedy? Nie wiadomo.

Jednostki wytypowano według przyjętych kryteriów. To m.in. stopień zagrożenia gminy, średni udział w działaniach w ostatnich trzech latach, liczba strażaków uprawnionych do brania udziału w akcjach, liczba kierowców, wiek posiadanych pojazdów, możliwości garażowania, liczbę pojazdów, które były kupowane w gminie od 2021 roku i stopień dofinansowania zakupu wozu przez gminę.

W MSWiA i KG PSP oszacowano koszt zakupu ciężkiego samochodu na 1,4 mln zł, średniego 1,2 mln zł, a lekkiego 440 tys. zł.

Exit mobile version