Lotnicze Zespoły Poszukiwawczo – Ratownicze

foto.foto. st. chor. szt. mar. A. Dwulatek/Combat Camera

W ramach służby poszukiwania i ratownictwa lotniczego ASAR każdego dnia w gotowości są Lotnicze Zespoły Poszukiwawczo – Ratownicze.

Zgodnie z ustawą – Prawo Lotnicze służba ASAR zapewnia poszukiwanie i ratownictwo wszystkich statków powietrznych, które znajdują się w polskiej przestrzeni powietrznej, działa na obszarze lądowym w rejonie poszukiwania i ratownictwa lotniczego pokrywającym się z granicami odpowiadających mu rejonów informacji powietrznej.

Głównym centrum koordynacji wszystkich akcji Służby Poszukiwania i Ratownictwa Lotniczego ASAR jest Cywilno-Wojskowy Ośrodek Koordynacji Poszukiwania i Ratownictwa Lotniczego ARCC, który posiada dwa podośrodki wojskowe ARSC, zlokalizowane w Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwie Komponentu Powietrznego oraz w gdyńskim Centrum Operacji Morskich – Dowództwie Komponentu Morskiego.

Jeśli zajdzie taka potrzeba ASAR ma do dyspozycji Lotnicze Zespoły Poszukiwawczo – Ratownicze pochodzące z zasobów Sił Zbrojnych, dyżurują przez całą dobę oraz Naziemne Zespoły Poszukiwawczo – Ratownicze, które tworzą Wojska Obrony Terytorialnej.

foto. fb/ASAR

Lotnicze Zespoły Poszukiwawczo – Ratownicze

W Siłach Zbrojnych RP jest siedem Lotniczych Zespołów Poszukiwawczo-Ratowniczych (LZPR).

LZPR nr 1 – 1. Grupa Poszukiwawczo – Ratownicza w Świdwinie,

LZPR nr 2 – 2. Grupa Poszukiwawczo – Ratownicza w Mińsku Mazowieckim,

LZPR nr 3 – 3. Grupa Poszukiwawczo – Ratownicza w Krakowie,

LZPR nr 4 – 1 dywizjon lotniczy w Leźnicy Wielkiej,

LZPR nr 5 – 43. Baza Lotnictwa Morskiego w Gdyni,

LZPR nr 6 – 44 Baza Lotnictwa Morskiego w Darłowie,

LZPR nr 7 – 44 Baza Lotnictwa Morskiego w Siemirowicach.

foto. Kamil Kobylarczyk

Wyposażenie

Zespoły dysponują śmigłowcami Sokół w wersji W-3WA SAR i RM, śmigłowcami Mi-8P w wersji SAR i Mi-8T, śmigłowcami Mi-14PŁ. Każda maszyna na wyposażeniu posiada różny sprzęt medyczny, to np. defibrylator, torby z lekami, aparaturę tlenową, deski, plecaki ratownicze itp.

Zespół z bazy w Siemirowicach jako jedyny dysponuje samolotami M28 Bryza, które wspierają działania poszukiwawczo – ratownicze i mogą udzielić pomocy poprzez zrzut tratwy ratowniczej.

W-3 Sokół foto. fb/2.GPR
foto. kmdr ppor. Marcin Braszak
Foto. WIM
M28 Bryza foto. PZL Mielec
Exit mobile version